top of page

Å balansere formål og fortjeneste. Et bærekraftig salt fra Sør-Afrika.

braai.no skal balansere formål og fortjeneste og det er viktig for oss at leverandører vi bruker tar samfunnsansvar og gir tilbake til samfunnet de påvirker. Vi ønsker å være en pådriver for å bygge et inkluderende og bærekraftig næringsliv som fungerer for alle. Produktene vi selger er bærekraftige og gjenvinnbare, men vi setter også krav til at leverandører skal bidra lokalt i samfunnet de opererer i. Oryx Desert Salt er en slik leverandør og samarbeidspartner som er opptatt av å finne løsninger som kombinerer formål og fortjeneste samtidig som produktene også er bærekraftige og gjenvinnbare.


Bomullsposene til refill er produsert av en kvinnegruppe som er vokst fra en til syv etter hvert som Oryx Derser Salt har vokst. Produktene er pakket av Ukama Packing Solutions - som er en gruppe sosiale selskaper som startet med det formål å hjelpe kvinner fra tidligere vanskeligstilte samfunn å opprette egne mikrovirksomheter. Ukama Foundation - leverer og utstyrer uformelle grupper til å gi mat til over 200 barn per dag i Vrygrond, Western Cape.


Oryx Desert Salt gir tilbake til samfunnet og en prosent av den månedlige omsetningen blir gitt til Khomani San og Mier-samfunnene som eier Xaus Lodge i Kgalagadi Transfrontier Park i Kalahari-ørkenen. For mer informasjon, besøk www.tfpdfoundation.org

25 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page