top of page

Eier av nettstedet, tilbudet og bindingen av betingelser:

Denne nettsiden eies og drives av Bøygen Drift AS. Disse vilkårene angir vilkårene og betingelsene for at du kan bruke nettstedet og tjenestene våre som de tilbys av oss. Denne nettsiden tilbyr besøkende en beskrivelse av vårt innkvartering og muligheten til å bestille og betale for tilgjengelig overnatting. Ved å gå inn på eller bruke nettstedet til tjenesten vår, godkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av disse vilkårene.

Hvem kan bruke nettstedet ditt; hva er kravene for å opprette en konto:

For å kunne bruke nettstedet vårt og / eller motta tjenestene våre, må du ha den juridiske autoriteten, retten og friheten til å inngå disse vilkårene som en bindende avtale. Du har ikke lov til å bruke dette nettstedet og / eller motta tjenester hvis det er forbudt i ditt land eller i henhold til noen lov eller forskrift som gjelder deg.

Viktige kommersielle betingelser som tilbys kunder:

Når du kjøper en vare, samtykker du i at: (i) du er ansvarlig for å lese hele varelisten før du forplikter deg til å kjøpe den: (ii) du inngår en juridisk bindende kontrakt om å kjøpe en vare når du forplikter deg til å kjøpe en vare og du fullfører betalingsprosessen for utsjekking.

 

Prisene vi tar betalt for bruk av våre tjenester / for våre produkter er oppført på nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser for produkter som vises når som helst, og til å korrigere prisfeil som utilsiktet kan oppstå. Mer informasjon om priser og omsetningsavgift er tilgjengelig på betalingssiden.

Eierskap til åndsverk, opphavsrett og logoer:

Tjenesten og alt materiale deri eller overført derav, inkludert, uten begrensning, programvare, bilder, tekst, grafikk, logoer, patenter, varemerker, servicemerker, opphavsrett, fotografier, lyd, videoer, musikk og alle immaterielle rettigheter knyttet til dette, er den eksklusive eiendommen til Bøygen Drift AS. Bortsett fra eksplisitt gitt her, skal ingenting i disse vilkårene anses for å opprette en lisens i eller under slike immaterielle rettigheter, og du samtykker i å ikke selge, lisensiere, leie, endre, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, offentlig visning, offentlig utføre, publisere, tilpasse, redigere eller lage avledede verk derav.

Erstatning:

Du samtykker i å holde Bøygen Drift AS skadesløs for krav, tap, ansvar, krav eller utgifter (inkludert advokatavgift), fremsatt mot dem av tredjepart på grunn av eller som følge av, eller i forbindelse med din bruk av nettstedet eller noen av tjenestene som tilbys på nettstedet.

Ansvarsbegrensning:

I størst mulig grad tillatt etter gjeldende lov, skal Bøygen Drift AS under ingen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, straffende, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller eksemplariske skader, inkludert uten begrensning, skader for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap, som oppstår som følge av eller knyttet til bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten.

I størst mulig grad tillatt etter gjeldende lov, påtar Bøygen Drift AS seg ikke noe ansvar eller ansvar for (i) feil, feil eller unøyaktigheter i innholdet; (ii) personskade eller materiell skade, uansett karakter, som følge av din tilgang til eller bruk av vår tjeneste; og (iii) all uautorisert tilgang til eller bruk av våre sikre servere og / eller all personlig informasjon som er lagret der.

Retur- og refusjonspolicy:

Se reservasjons- og avbestillingsregler når du gjør en bestilling.

Rett til å endre og endre vilkår:

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn. Derfor bør du gå gjennom disse siden med jevne mellomrom. Når vi endrer vilkårene på en vesentlig måte, vil vi varsle deg om at det er gjort vesentlige endringer i vilkårene. Din fortsatte bruk av nettstedet eller tjenesten vår etter en slik endring utgjør din aksept av de nye vilkårene. Hvis du ikke samtykker til noen av disse vilkårene eller noen fremtidig versjon av Vilkårene, må du ikke bruke eller få tilgang til (eller fortsette å få tilgang til) nettstedet eller tjenesten.

Salgsfremmende e-post og innhold:

Du samtykker til å motta reklamemeldinger og materiell fra tid til annen fra oss, per post, e-post eller annet kontaktskjema du kan gi oss (inkludert telefonnummeret ditt for samtaler eller tekstmeldinger). Hvis du ikke ønsker å motta slikt reklamemateriell eller merknader - vennligst bare gi oss beskjed når som helst.

Preferanse for lov og tvisteløsning:

Disse vilkårene, rettighetene og rettsmidlene gitt nedenfor, og alle krav og tvister relatert til og / eller til tjenestene, skal styres av, tolkes under og håndheves i alle henseender utelukkende og utelukkende i samsvar med de interne materielle lovene i Norge , uten respekt for prinsippene om lovkonflikt. Alle slike krav og tvister skal føres inn, og du samtykker herved til at de utelukkende avgjøres av en kompetent domstol lokalisert i Stavanger, Norge. Anvendelse av De forente nasjoners avtalekontrakt for internasjonalt salg av varer er herved uttrykkelig ekskludert.

Informasjon om kundesupport og kontaktinformasjon:

e-post: info@agelaus.no telefon: 990 96 487 post: Bøygen Drift AS c / o Håvard L Ravnås, Sjøvegen 38A 4120 Tau Norge.

bottom of page